Valutasäkring av valutareserven

I september 2023 beslutade Riksbanken att valutasäkra en del av valutareserven för att minska sina finansiella risker. Under en period av fyra månader sålde Riksbanken 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor och ingick valutaswappar med motsvarande belopp. I och med detta finansieras ungefär en fjärdedel av valutareserven på valutaswapmarknaden. Riksbanken kommer att rulla vidare swapparna med samma belopp i utländsk valuta, i enlighet med tidigare beslut, till dess Riksbanken beslutar något annat.

Valutareservens värde i svenska kronor påverkas av förändringar i marknadspriser som valutakurser och räntor. När kronan försvagas ökar valutareserven i värde och när den stärks minskar valutareserven i värde. Detta innebär att Riksbanken är exponerad mot valutarisk. Valutarisken utgör en stor del av Riksbankens totala finansiella risker.

I september 2023 beslutade Riksbanken att minska valutarisken genom att valutasäkra ungefär en fjärdedel av valutareserven. Utspritt över fyra månader, från och med den 25 september 2023 till och med den 26 januari 2024, sålde Riksbanken totalt 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. I takt med försäljningen ingick Riksbanken valutaswappar med motsvarande belopp. Sedan slutet av januari 2024 är därmed ungefär en fjärdedel av valutareserven finansierad på valutaswapmarknaden vilket minskar valutarisken i valutareserven.

Nedan redovisar Riksbanken hur mycket amerikanska dollar respektive euro som såldes per vecka under uppbyggnaden av valutasäkringen.

Ackumulerad försäljning av euro och dollar per vecka

Diagram: Ackumulerad försäljning av EUR och USD vid respektive datum

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-27