Yttranden

I olika sammanhang ges Riksbanken och riksbanksfullmäktige möjlighet att yttra sig över olika förslag som berör Riksbankens verksamhetsområde. Det gäller bland annat konsultationer från EU och andra internationella organ samt remisser av svenska utredningar och andra lagförslag.

Riksbanksfullmäktiges och Riksbankens yttranden över konsultationer och remisser, se menyn.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-03-27