Diarium

Här publiceras utdrag ur Riksbankens diarium. Listan uppdateras varje arbetsdag med gårdagens inkomna ärenden.

Med hänsyn tagen till regler i sekretesslagstiftningen och tillämplig dataskyddslagstiftning kan uppgift saknas i kolumnen avsändare/mottagare.

E-post: registratorn@riksbank.se

Uppdaterad 2022-03-01