Diarium

Här publiceras utdrag ur Riksbankens diarium. Listan uppdateras varje arbetsdag med gårdagens inkomna ärenden.

Med hänsyn tagen till bestämmelser i personuppgiftslagen kan uppgift om privatpersoner saknas i kolumnen avsändare/mottagare.

E-post: registratorn@riksbank.se

Uppdaterad 2019-04-17

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!