Diarium

Här publiceras utdrag ur Riksbankens diarium. Listan uppdateras varje arbetsdag med gårdagens inkomna ärenden.

Med hänsyn tagen till bestämmelser i personuppgiftslagen kan uppgift om privatpersoner saknas i kolumnen avsändare/mottagare.

E-post: registratorn@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-12-10