Betalningsrapport 2022

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Riksbanken bidrar till ökad motståndskraft

Det är viktigt att aktörerna i betalningssystemet samarbetar, både i det förebyggande arbetet och vid hanteringen av olika situationer. Riksbanken får genom den nya riksbankslagen ett nytt ansvar för civil beredskap för betalningar. Det innebär att Riksbanken ansvarar för att allmänheten ska kunna göra nödvändiga betalningar i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap, det vill säga vid krigsfara eller krig.

Byggnader som knyts samman. I förgrunden en symbol, en del av en kedja. I bakgrunden kugghjul.

Publicerad: 15 december 2022