Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Fler åtgärder behövs för att skydda kontanterna

Man ska kunna betala med kontanter, både under normala förhållanden och i kris- och krigssituationer, men möjligheten att använda dem har försämrats. Riksdagen och regeringen behöver snarast reglera var och hur kontanter ska kunna användas. Riksdagen och regeringen behöver också ta ställning till hur den grundläggande infrastrukturen för kontanter ska kunna upprätthållas. Om man avvaktar med att fatta dessa beslut riskerar kontanterna att bli närmast oanvändbara som betalningsmedel inom en snar framtid.

Bok med text Riksbankslagen samt högar med kontanter med streckade linjer ut mot Sverigekarta.

Publicerad: 14 mars 2024