Betalningsrapport 2024

Svenska folkets betalningsvanor

Ladda ner PDF

Mobilen blir viktigare för alla typer av betalningar

Publicerad: 14 mars 2024

Sedan många år är fysiska debetkort det mest använda betalsättet i Sverige. De senaste åren har även olika betaltjänster i mobilen blivit populära. I första hand gäller det mobilappen Swish som är det näst vanligaste betalsättet. Tjänster som integrerar kort i mobiltelefonen, exempelvis Apple Pay och Samsung Pay, blir också vanligare och medför att användningen av fysiska kort minskar något. Enligt Riksbankens undersökning har åtta av tio använt debetkort under den senaste månaden. Ungefär lika många har använt Swish medan två av tio har använt kort i mobilen. Detta kan du se i diagram 1.

Diagram 1. Vanligast att betala med kort och Swish

Andel av de svarande som betalat med respektive betalsätt under de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: Diagram 1. Vanligast att betala med kort och Swish

Anm. Flera svarsalternativ möjliga.
Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

Riksbankens undersökning om betalningsvanor ger också intryck av att kontanter har använts mer än tidigare. Nästan hälften av de svarande uppger att de använt kontanter under den senaste månaden, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med 2022. Samtidigt visar andra data att användningen av kontanter snarare har fortsatt minska, vilket speglar den trend vi har sett under flera års tid. Bland annat minskade uttagen ur Bankomat AB:s uttagsautomater under 2023, vilket du kan se i diagram 2, och mängden kontanter i cirkulation minskade med 10 procent under samma period. Även enligt uppgifter från Kontanthanteringsrådet tycks användningen av kontanter ha fortsatt att minska. En möjlig förklaring till att fler uppger att de använder kontanter trots att andra data visar motsatsen kan vara att privatpersoner har använt kontantbuffertar som de tog ut efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022 (se Många tog ut kontanter efter Rysslands invasion av Ukraina). Det är dock för tidigt att dra några definitiva slutsatser av utvecklingen.

Diagram 2. Kontantuttagen minskar över tid

Uttag och insättningar i Bankomat AB:s uttags- och insättningsautomater, värde i SEK per capita och månad.

Diagram: Diagram 2. Kontantuttagen minskar över tid

Anm. Diagrammet visar enbart uttag och insättningar från Bankomat AB:s bankomater. Det finns även andra operatörer av uttags- och insättningsautomater som inte är representerade i diagrammet. Uttag och insättningar via exempelvis butiker eller bankkontor är inte heller representerade.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Bankomat.se.