Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige tillgängliga?

Ladda ner PDF

Problem med att öppna och behålla betalkonton

Publicerad: 14 mars 2024

Att ha tillgång till ett betalkonto är en förutsättning för att kunna betala i dagens digitala samhälle. Det behövs för exempelvis debetkort och Swish. Utan betalkonto är det svårt att få sin lön utbetald, betala räkningar och även att få tillgång till kontanter. För ett företag är det i princip omöjligt att bedriva sin verksamhet utan ett betalkonto.

I en rapport konstaterar Finansinspektionen (FI) att antalet konsumenter som får sina betalkonton avslutade har ökat med 30 procent mellan 2020 och 2022. Samtidigt fortsätter bankerna att neka konsumenter att öppna konto i samma utsträckning som tidigare. FI konstaterar också att antalet företag som nekas betalkonto är något högre än motsvarande siffra för privatpersoner. Som vi nämner i avsnittet Är betalningar i Sverige effektiva? har även många av Swedish Fintech Associations medlemmar upplevt problem med att öppna eller behålla betalkonton.

För företag finns ingen lagstadgad rätt att få öppna ett betalkonto, men enligt betaltjänstlagen har konsumenter bosatta i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) rätt att öppna betalkonto med grundläggande funktioner i samtliga länder i EES, såvida det inte finns särskilda skäl att neka konto eller skulle strida mot penningtvättslagen. Oftast uppger bankerna penningtvättsregler, särskilt bristande kundkännedom, som skäl för att neka konsumenter och företag konton eller säga upp dem.