Betalningsrapport 2024

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Bankerna har ett stort ansvar för konsumentskyddet

Publicerad: 14 mars 2024

Bankerna har ett stort ansvar när det gäller att skydda sina kunders pengar. En bank kan exempelvis bli skyldig att återställa ett konto om en konsument har råkat ut för bedrägeri. Det beror på hur konsumenten har agerat. Enligt en dom från Högsta domstolen från 2022, som är den första av sitt slag, blev en bank skyldig att återställa en konsuments konto efter att hen hade lämnat ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa till en bedragare. Högsta domstolen ansåg inte att konsumentens agerande gjorde hen skyldig att stå för hela förlusten från bedrägeriet.

Nya regler för att förhindra bedrägerier vid fakturaköp online

Från och med januari 2023 började nya regler gälla som innebär att kravet på stark kundautentisering även gäller vid fakturabetalningar online, exempelvis för ”köp nu betala senare”-tjänster, för att förhindra bedrägerier. Kravet gällde sedan tidigare redan för betalningar med exempelvis debet- eller kreditkort, Swish och banköverföringar.

Konsumentskyddet är fortfarande svagt på kryptomarknaden

Finansinspektionen och andra europeiska tillsynsmyndigheter har vid ett flertal tillfällen varnat för riskerna med kryptotillgångar. I dagsläget är kryptomarknaden oreglerad och det finns därför ingen tillsyn eller några konsumentskyddande regler. EU har dock beslutat om en ny förordning som ska reglera kryptomarknaden i unionen. Den kallas MiCA och börjar gälla i december 2024. Du kan läsa mer om detta i rutan ”Ny reglering kan bidra till målen för betalningsmarknaden” i avsnittet Är betalningar i Sverige tillgängliga?.