Betalningsrapport 2024

Kontanter används sällan och utbudet av kontanttjänster minskar

Ladda ner PDF

Hälften upplever problem med att betala med kontanter

Publicerad: 14 mars 2024

I 2023 års undersökning uppger hälften av de svarande att de har velat betala med kontanter, men att butiken inte accepterar dem. År 2022 var motsvarande siffra 37 procent. En förklaring till ökningen kan vara att fler har försökt använda kontanter för att göra sig av med de kontantbuffertar som byggdes upp i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men det är också möjligt att fler butiker har slutat acceptera kontanter.

Det finns ingen samlad statistik över hur många butiker som tar emot kontanter. Branschorganisationen Svensk Handel gör undersökningar bland sina medlemmar som senast visade att nästan nio av tio handlare tog emot kontanter samt att acceptansen av kontanter i dagligvaruhandeln, som i huvudsak livsmedelsbutiker, är något högre än i sällanköpshandeln. Många butiker, exempelvis apotek, är emellertid inte medlemmar i Svensk Handel. Inte heller omfattas till exempel restauranger, frisörer, kollektivtrafik i Svensk Handels siffror. För att få en mer heltäckande bild av i vilken utsträckning kontanter accepteras av näringsidkare i Sverige avser Riksbanken att undersöka detta återkommande framöver.