Prognoser och utfall

Riksbanken gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som underlag till de penningpolitiska besluten. På den här sidan publiceras en sammanställning med prognoser och utfall för de mest centrala variablerna som styrräntan, inflationen, BNP-tillväxten och arbetsmarknaden.

Sammanställningen inkluderar prognoser och utfall från och med mitten av 2020 och framåt. Prognoserna redovisas på den frekvens Riksbanken använder i prognosarbetet, som skiljer sig mellan olika variabler. Till exempel redovisas inflationen på månadsfrekvens, BNP och arbetsmarknadsvariabler på kvartalsfrekvens, och löneserier på årsfrekvens.

Sammanställningen innehåller bland annat data med:

  • Prognos och utfall för styrräntan
  • Prognos och utfall för KPI och KPIF
  • Prognos och utfall för BNP
  • Prognos och utfall för växelkursen
  • Prognos och utfall för arbetskraft, antal sysselsatta, arbetslöshet

Prognoserna tas fram fyra gånger per år i samband med Riksbankens penningpolitiska rapporter och publiceras vid de penningpolitiska beslut då det publiceras en rapport. Syftet med publiceringen av sammanställningen på den här sidan är att öka transparensen i samband med de penningpolitiska besluten. 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-27