Hantering av en finansiell kris

Det är viktigt med god krishantering för att inte kostnaderna för samhället ska bli för höga vid en finansiell kris.

Riksbanken kan hantera en finansiell kris på olika sätt:

  • genom att vidta likviditetsstödjande åtgärder för att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet
  • genom att kommunicera Riksbankens bedömningar
  • genom samarbete med andra myndigheter i Sverige och i utlandet

Likviditetsstödjande åtgärder för att motverka allvarliga störningar

Tider av oro och stor osäkerhet kännetecknas ofta av försämrad likviditet på de finansiella marknaderna. Med det menas att det blir svårare och dyrare att erhålla finansiering för de aktörer som behöver sådan. Det beror på att de aktörer som erbjuder finansiering upplever att riskerna har ökat och därför kräver mer betalt eller drar sig för att erbjuda finansiering. När de finansiella marknaderna inte fungerar som de ska riskerar det i sin tur att ge upphov till svåra följdverkningar i ekonomin. För att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige och för att säkerställa att det kan upprätthålla sina grundläggande funktioner (förmedla betalningar, tillhandahålla krediter och hantera risker) har Riksbanken flera möjligheter att tillföra likviditet till systemet. Det kan antingen göras riktat till flera aktörer samtidigt, så kallat generellt likviditetsstöd, eller ske i form av nödkredit till ett enskilt finansiellt företag, så kallat särskilt likviditetsstöd.

Kommunikation i kris

Kommunikation och information är en central del av Riksbankens krishantering. Genom att öppet och tydligt kommunicera om problem och åtgärder kan Riksbanken i en kris bidra till att skapa förtroende för det finansiella systemet.

Om det råder oro eller kris i det finansiella systemet behöver Riksbankens övergripande bedömningar av den finansiella stabiliteten presenteras snabbare och oftare. För att kommunikationen ska bli tydlig är det då extra viktigt att noga överväga vad som ska kommuniceras, när kommunikationen ska ske och hur.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02