Gamla SOAP API:et

Riksbanken har lanserat ett nytt REST API för räntor och valutakurser. Här finns information om det gamla SOAP API:et som kommer att stängas den 27 maj 2024.

SOAP API:ET KOMMER ATT STÄNGAS

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser finns tillgängligt under en övergångsperiod i syfte att användare ska ha tid på sig att uppdatera sina befintliga integrationer. Den 27 maj 2024 stängs SOAP API:et. När stängningen sker den 27 maj 2024 slutar SOAP API:et att fungera och man måste använda det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken. 

Varför byter Riksbanken API från SOAP till REST?

Riksbanken moderniserar och byter teknisk plattform för underliggande API. I samband med detta byter vi också till ett REST API som är modernare, lättare att använda och mer framtidssäkert. Det är samma data som exponeras som tidigare.

Vad behöver jag göra om jag idag har en integration mot Riksbankens gamla SOAP API?

Du behöver göra en övergång till det nya REST API:et eftersom SOAP API:et kommer att stängas och därmed sluta att fungera den 27 maj 2024.  

På sidan "Frågor och svar om REST API:et för räntor och valutakurser", hittar du information om hur du använder det nya API:et.

Information om det gamla SOAP API:et

Information om ändring gällande ”getAnnualAverageExchangeRates”

Efter den 30/11 2020 går det inte att få fram månads- och årsgenomsnitt för innevarande period via metoden "getMonthlyAverageExchangeRates"

Riksbanken har ändrat getAnnualAverageExchangeRates. Tidigare gick det att få ut ett medelvärde för en period som inte var slut, t.ex. kunde man ta fram årlig data under vilken dag som helst på året. Anledning till ändringen är att API-användare inte kunde veta när en period eller ett resultat var fastslaget. Månads- och årsgenomsnitt för innevarande period beräknas därför nu den sista bankdagen i månaden kl. 16:15, det vill säga efter dagens publicering.

Metoder

Riksbankens webbtjänst för räntor och valutakurser har ett antal metoder du kan anropa för att söka bland annat räntor och valutakurser, crosskurser, serie-namn och olika aggregat per period (månad, kvartal, år). För varje period kan även minimum-, maximum-, genomsnitts- och ultimovärde (sista bankdagen i månaden) hämtas.

WSDL-fil kan nås via adressen:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/wsdl/sweaWS_ssl.wsdl

Fullständig teknisk dokumentation för Riksbankens webbtjänst:

https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/index.htm

För att hämta serier för en period gör följande:

  1. Hitta de serier du vill hämta observationer för i listan Serier för webbtjänst, notera dess groupid och seriesid. Serier för webbtjänsten.

  2. Anropa webbservicen med valda groupid och seriesid samt övriga parametrarm, se länk:
    https://swea.riksbank.se/sweaWS/docs/api/call/getInterestAndExchangeRates.htm

Frågor 

Om du har frågor om Riksbankens API för räntor och valutakurser mejla till: API@riksbank.se

Friskrivning och reservation

Valutakurserna är endast indikativa och publiceras av Riksbanken i informationssyfte. De bör därför inte användas för transaktionsändamål.

Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen och i API:et som kan påverka åtkomst av statistiken.

Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen och API:et som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-02