Gamla API:et för räntor och valutakurser har stängts

Nyhet Riksbanken har utvecklat ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) för räntor och valutakurser, ett REST API som lanserades den 27 november 2023. Riksbankens gamla SOAP API har stängts ner från och med måndagen den 27 maj 2024, och fungerar därmed inte längre. Den som automatiserat vill kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken måste använda det nya REST API:et.

Hur gör jag för att sätta upp en integration mot det nya REST API:et?

Gå till Riksbankens API-portal där det finns information och teknisk dokumentation för utvecklare. Läs också mer på sidan Frågor och svar om API:et för räntor och valutakurser.

Vad gör jag om jag fortfarande endast har en integration mot det gamla SOAP API:et?

Du behöver utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken. SOAP API:et har stängts ner och därmed slutat att fungera från och med den 27 maj 2024.

Varför har Riksbanken utvecklat ett nytt REST API?

Riksbanken har moderniserat och bytt teknisk plattform för API:et för räntor och valutakurser. REST API:et är modernare, lättare att använda och mer framtidssäkert.

Påverkas tjänsten Sök räntor och valutakurser som finns på Riksbankens webbplats?

Nej, tjänsten Sök räntor & valutakurser på webbplatsen påverkas inte. 

Frågor?

För mer information se:

Kontakt: api@riksbank.se

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-27