Den 27 november sker flera förändringar för tjänsten ”Sök räntor och valutakurser”

Nyhet Måndagen den 27 november 2023 kommer flera förändringar att ske när det gäller Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser”. För valutakurserna kommer ECB (Europeiska centralbanken) att bli ny källa och på grund av det kommer nya noteringar för valutakurserna att finnas tillgängliga senare än i dag. Ny tid för publicering på webbplatsen blir cirka kl. 16.15, alla svenska bankdagar. Dessutom lanserar vi då ett nytt API (Application Programming Interface) för räntor och valutakurser och ett nytt sökformulär på webbplatsen.

Ny källa och ny publiceringstid för valutakurserna

Riksbanken har beslutat att börja publicera valutakurser fastställda av ECB istället för som tidigare, valutakurser fastställda av Nasdaq. De flesta andra centralbanker inom EU använder sig av ECB:s publicerade valutakurser och Riksbanken anser att det är ett bättre alternativ för att upprätthålla kontinuitet och kvalitet kring beräkning och publicering. I och med detta kommer nya noteringar för valutakurserna att finnas tillgängliga via Riksbankens webbplats senare än i dag, cirka kl. 16.15 alla svenska bankdagar, istället för cirka kl. 12.10. Förändringarna börjar gälla måndagen den 27 november 2023. Det innebär att måndagen den 27 november publiceras inga valutakurser kl. 12.10 utan först kl. 16.15.

Läs mer: Frågor och svar om ECB som källa för valutakurserna och ny publiceringstid

Nytt API för räntor och valutakurser

Riksbanken har också utvecklat ett nytt och modernare API i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Sedan i våras finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Den 27 november 2023 upphör betaperioden och det nya REST API:et för sök räntor och valutakurser publiceras via denna adress, API-portal produktion, den 27 november. Om du tidigare har registrerat dig i vår betaversion av API-portalen behöver du även registrera dig på samma sätt i Riksbankens produktions-API-portal, om du inte redan har ett konto där. Det gamla SOAP API:et kommer att avvecklas efter en övergångsperiod om cirka 6 månader.

Läs mer:

Nytt sökformulär på webbplatsen

Det pågår även ett arbete med att förbättra formuläret och den sökfunktion som finns på webbplatsen. Förhoppningen är att det ska bli enklare för användare att söka fram valutakurser och räntor. Det nya formuläret lanseras i samband med att det nya API:et publiceras den 27 november 2023. 

Sök räntor och valutakurser via sökformuläret på webbplatsen

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-11-13