Samla in information

Riksbanken samlar löpande in information från flera olika håll för att kunna bedöma stabiliteten i det finansiella systemet.

Finansmarknadsstatistik både via SCB och genom egen informationsinsamling

Riksbanken har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att sammanställa finansmarknadsstatistik (www.scb.se). Statistiken består av uppgifter om svenska finansinstitut och de svenska finansiella marknaderna. Den samlas in månadsvis och innehåller bland annat information om skulder och tillgångar hos företag i den finansiella sektorn, liksom om in- och utlåningsräntor.

Riksbanken samlar även själv in statistik från banker och finansiella infrastrukturföretag. Det handlar till exempel om uppgifter om bankernas olika åtaganden gentemot varandra och om antalet transaktioner i den finansiella infrastrukturen.

Dialog om risker

Riksbanken har även en löpande dialog med marknadsaktörerna för att på så sätt ta in deras syn på risker och marknadens funktion som en del av Riksbankens analys av risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Riksbanken skickar ut en enkät, Finansmarknadsenkäten, till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt, marknadsaktiviteten och vilka risker som de upplever finns framöver i det svenska finansiella systemet.

Internationella samarbeten

Riksbanken samlar också in information genom internationella samarbeten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-12-29