200-kronorssedel

1. Säkerhetsband

Lodrätt grönt säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som rör sig och växlar motiv mellan KR och en kungakrona när du vickar på sedeln. Placeringen av bandet kan variera med uppemot 2 cm.

2. Färgskiftande bild

Färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln, i det här fallet en filmklappa. I bilden finns även sedelns valörsiffra, 200. Bilden och valörsiffran skiftar färg gradvis mellan guld och grönt när du vickar på sedeln.

3.1 Koppartryck i porträttet

Koppartryck som ger papperet sedelkänsla och en märkbar reliefkänsla – känn med tummen eller skrapa med nageln. Koppartrycket finns i porträttet, valörbeteckningarna, texten SVERIGESRIKSBANK och i märkena som identifierar valören.

3.2 Koppartryck

4. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

5. Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

6. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på baksidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

7. UV-bild

Bild (tre kronor) som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

8. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

9. Mikro- och minitexter

9.1 Text placerad under Ingmar Bergmans öra (Den tillhör er, världens dyrbaraste stol, var rädda om den. Den är mycket ömtålig, den går lätt sönder, metallen som levat i milliarder år, femtioniotusen meter under jorden har tröttnat på mänskorna, den kan falla sönder i stoft och damm precis som kejsarinnan om ni inte är rädda om den. Oscar i Fanny och Alexander 1983), skriven utan mellanslag eller skiljetecken och upprepad ett flertal gånger: DENTILLHÖRERVÄRLDENSDYRBARASTESTOLVAR RÄDDAOMDENDENÄRMYCKETÖMTÅLIGDENGÅRLÄTT SÖNDERMETALLENSOMLEVATIMILLIARDERÅRFEMTIO NIOTUSENMETERUNDERJORDENHARTRÖTTNATPÅ MÄNSKORNADENKANFALLASÖNDERISTOFTOCHDAMM PRECISSOMKEJSARINNANOMNIINTEÄRRÄDDAOMDEN OSCARIFANNYOCHALEXANDER1983 Valören upprepad ett flertal gånger, placerad vid Dödens kappa: 200200200200200200200200200200200200200200200200

9.2 Vid valören

Text placerad vid valören på höger sida, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

9.3 Citat av Ingmar Bergman

Text placerad ovanför valören (citat av Ingmar Bergman: Jag vet nämligen att vi med filmens hjälp kan tränga in i hittills obesedda världar, verkligheter utanför verkligheten), skriven utan mellanslag: JAGVETNÄMLIGENATTVIMEDFILMENSHJÄLPKAN TRÄNGAINIHITTILLSOBESEDDAVÄRLDAR VERKLIGHETERUTANFÖRVERKLIGHETEN Valören upprepad ett flertal gånger, placerad under filmklappan: 200200200200200200200200200200200200200200200200 Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Vattenmärke

Vattenmärke med sedelns valör och porträtt som syns när du håller sedeln mot ljuset. Valören framträder betydligt ljusare än papperet i övrigt.

2. Säkerhetstråd

Säkerhetstråd inbäddad i sedelpapperet. Syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset.

3. Genomsiktsbild

Mönster som tillsammans med ett matchande mönster på framsidan bildar valören när du håller sedeln mot ljuset.

4. UV-bild

Bild (200) som fluorescerar (lyser upp) i grönt i UV-belysning.

5. UV-fibrer

Fibrer spridda över hela sedeln som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått i UV-belysning.

6. Mikro- och minitexter

Valören upprepad ett flertal gånger, placerad vid stranden: 200200200200200200200200200200200200200200200200 Text placerad vid kartan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger: SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

1. Ingmar Bergman

Film- och teaterregissören Ingmar Bergman (1918-2007) räknas som en av de främsta regissörerna i filmhistorien. Porträtt graverat efter fotografi som ingår i en serie porträttbilder från film och teater tagna av den franske fotografen Frederick-Edwin Bertin 2001.

2. Det sjunde inseglet

Bild från inspelningen av Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet, som hade premiär 1957, efter ett foto av Louis Huch (1896-1961) som var knuten som stillbildsfotograf till Svensk Filmindustri. Bilden visar Ingmar Bergman i samtal med Bengt Ekerot i rollen som Döden.

3. Verkligheter utanför verkligheten

Minitext som går att läsa under förstoring (citat av Ingmar Bergman): Jag vet nämligen att vi med filmens hjälp kan tränga in i hittills obesedda världar, verkligheter utanför verkligheten.

4. Fanny och Alexander

Mikrotext som går att läsa under förstoring: Den tillhör er, världens dyrbaraste stol, var rädda om den. Den är mycket ömtålig, den går lätt sönder, metallen som levat i milliarder år, femtioniotusen meter under jorden har tröttnat på mänskorna, den kan falla sönder i stoft och damm precis som kejsarinnan om ni inte är rädda om den. Oscar i Fanny och Alexander 1983.

1. Gotländska raukar

Raukar i Langhammars naturreservat på Fårö (Gotland).

2. Ingmar Bergmans Gotland

Kartbild av Sverige med landskapet Gotland markerat. Ingmar Bergman bodde på Fårö (Gotland) i över fyrtio år och gjorde många av sina största filmer där.

3. Murgröna

Gotlands landskapsblomma murgröna.

Fakta 200-kronorssedel

Motiv framsida: regissören Ingmar Bergman
Motiv baksida: Gotland (Fårö), där Ingmar Bergman hade sitt hem

Mått: 140 x 66 millimeter
Tjocklek: 125 mikrometer +/- 10%
Färgton: Grön
Introduceras: 2015
Sedelpapper: Tillverkat av bomullsfibrer som inte är fluorescerande, det vill säga återger inte något ljus i UV-belysning (annat papper kan lysa upp blåaktigt).
Sedelnummer: Bokstaven anger vilket år sedeln är tryckt. A = 2013, B = 2014 etc. De två första siffrorna anger var på tryckarket sedeln är tryckt. De sista sju siffrorna är ett löpnummer.

Giltig från och med 1 oktober 2015.