Kalender 2018

 • Januari
  • 10 jan 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 12 jan 2018
   Skingsley: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fre 09:25 - 10:10
  • 17 jan 2018
   Ohlsson: Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ons 14:50 - 15:20
  • 23 jan 2018
   Ingves: Öppen utfrågning om finansiell stabilitet och makrotillsyn Tis 09:00 - 11:45 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 24 jan 2018
   Flodén: Monetary Policy and the Economic Outlook Ons 11:30 - 12:15
  • 25 jan 2018
   Hur firar Riksbanken 350 år? Tor 08:30 - 09:30
  • 25 jan 2018
   Skingsley: Deltar i World Economic forum i Davos Tor 18:00 - Fre 12:00
  • 26 jan 2018
   Direktionen sammanträder Fre 09:00
  • 29 jan 2018
   Ingves: Basel III: Are We Done Now? Mån 09:15 - 09:45
  • 29 jan 2018
   af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet Mån 12:00 - 13:00 | Publiceras på webbplatsen 12:00
  • 31 jan 2018
   Ingves: International perspectives: Financial stability risks, monetary policy and the need for macro-prudential policy Ons 10:00 - 11:20
 • Februari
  • 3 feb 2018
   Skingsley: Towards a cashless society and a digital currency Lör 11:50 - 12:30
  • 7 feb 2018
   Direktionen sammanträder Ons 09:00
  • 9 feb 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
  • 13 feb 2018
   Penningpolitiskt möte nr 1 Tis 09:00
  • 14 feb 2018
   Penningpolitisk rapport februari 2018 publiceras Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 14 feb 2018
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut Ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 15 feb 2018
   Direktionen sammanträder Tor 09:00
  • 16 feb 2018
   INSTÄLLT Ingves: Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fre 08:30 - 09:30
  • 16 feb 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
  • 20 feb 2018
   Flodén: Det ekonomiska läget Tis 12:30 - 13:45
  • 21 feb 2018
   Jansson: Det ekonomiska läget Ons 11:30 - 13:00
  • 21 feb 2018
   Ohlsson: Riksbanken och e-kronan Ons 18:00 - 19:30
  • 23 feb 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 27 feb 2018
   af Jochnick: Invigningstalar - Sveriges riksbank 350 år Tis 10:00 - 11:30
  • 27 feb 2018
   Ohlsson: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Tis 18:00 - 20:00
  • 28 feb 2018
   Ingves: Besöker Luleå Ons 17:00 - 19:00
 • Mars
  • 5 mar 2018
   Ingves: Penningpolitiken i en ny miljö Mån 09:00 - 12:00 | Publiceras på webbplatsen 09:20
  • 6 mar 2018
   Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Tis 09:00 - 11:00 | Publiceras på webbplatsen 09:00
  • 8 mar 2018
   Öppet forum Tor 08:00 - 09:00
  • 19 mar 2018
   Ohlsson: Besöker Östersund Mån 13:00 - 14:00
  • 21 mar 2018
   Flodén: Besöker Karlstad Ons 17:30 - 19:00
  • 22 mar 2018
   Betalningsrådet har möte Tor 09:00 - 12:00
  • 23 mar 2018
   Riksbankens företagsundersökning, februari 2018 Fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 23 mar 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
  • 26 mar 2018
   Skingsley: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Mån 12:00 - 13:00 | Publiceras på webbplatsen 12:00
  • 27 mar 2018
   Direktionen sammanträder Tis 09:00
  • 28 mar 2018
   Rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2017 Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
 • April
  • 11 apr 2018
   Skingsley: Är E-kronor framtidens pengar? Ons 18:00 - 20:00
  • 13 apr 2018
   Flodén: Hur stor bör Riksbankens balansräkning vara i framtiden? Fre 08:00 - 09:15 | Publiceras på webbplatsen 08:00
  • 16 apr 2018
   Direktionen sammanträder Mån 09:00
  • 17 apr 2018
   Ingves: Digital currencies: Implications for central banks Tis 14:00 - 15:30
  • 20 apr 2018
   Ingves och Jansson deltar i IMF och Världsbankens vårmöte Fre
  • 20 apr 2018
   Ingves: Cyber security: Managing the breach Fre 11:00 - 12:30
  • 25 apr 2018
   Penningpolitiskt möte nr 2 Ons 09:00
  • 26 apr 2018
   Penningpolitisk rapport april 2018 publiceras Tor 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 26 apr 2018
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut Tor 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 27 apr 2018
   Skingsley: E-krona, Money and Trust Among Strangers Fre 08:00 - 09:15
 • Maj
  • 2 maj 2018
   Ingves: The Lending Landscape and Financial Stability Ten Years On Ons 13:00 - 13:20
  • 3 maj 2018
   Öppet forum om framtidens betalningar Tor 08:00 - 09:00
  • 3 maj 2018
   Öppen utfrågning om penningpolitiken Tor 10:00 - 12:00 | Publiceras på webbplatsen 10:00
  • 4 maj 2018
   Pressträff: Riksbanken 350 år - visar för första gången upp guld från guldreserven Fre 10:30
  • 4 maj 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
  • 7 maj 2018
   af Jochnick: Utmaningar på betalmarknaden Mån 11:30 - 13:00
  • 8 maj 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Tis 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 8 maj 2018
   Jansson: Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Tis 10:30 - 12:00
  • 9 maj 2018
   Direktionen sammanträder Ons 09:00
  • 15 maj 2018
   af Jochnick: Ekonomiska läget Tis 09:25 - 10:00
  • 15 maj 2018
   Skingsley: Besöker Malmö Tis 17:30 - Ons 09:00
  • 21 maj 2018
   Jansson: Riksbankens roll i ekonomin och det ekonomiska läget Mån 12:30 - 13:30
  • 22 maj 2018
   Direktionen sammanträder Tis 09:00
  • 23 maj 2018
   Finansiell stabilitet 2018:1 publiceras Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 23 maj 2018
   Presskonferens om finansiell stabilitet Ons 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 25 maj 2018
   Riksbanken 350 år, Jubileumskonferens Fre 08:15 - 16:45
  • 29 maj 2018
   Ohlsson: Om data, samband och ekonomisk-politiska utmaningar Tis 11:00 - 12:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 31 maj 2018
   Skingsley: Lessons learned for a fiscal framework in a small open economy Tor 14:30 - 16:15
 • Juni
  • 1 jun 2018
   Ingves: Dagens penningpolitik Fre 12:00 - 13:00
  • 4 jun 2018
   Ingves: Pengar och betalningar - vart är vi på väg? Mån 12:00 - 13:45 | Publiceras på webbplatsen 12:15
  • 7 jun 2018
   af Jochnick: Sveriges ekonomi och aktuell penningpolitik Tor 09:40 - 10:30
  • 11 jun 2018
   Direktionen sammanträder Mån 13:00
  • 12 jun 2018
   Finansiella stabilitetsrådet Tis
  • 13 jun 2018
   Seminarium: En bolånemarknad i förändring Ons 08:30 - 09:30
  • 13 jun 2018
   Riksbankens företagsundersökning, juni 2018 Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 15 jun 2018
   Årlig makrotillsynskonferens Fre 11:00 - Lör 16:30
  • 18 jun 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Mån 13:00
  • 19 jun 2018
   Ingves: Deltar i finansutskottets sammanträde Tis 12:25 - 12:40
  • 26 jun 2018
   Direktionen sammanträder Tis 09:00
 • Juli
  • 2 jul 2018
   Penningpolitiskt möte nr 3 Mån 09:00
  • 3 jul 2018
   Penningpolitisk rapport juli 2018 publiceras Tis 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 3 jul 2018
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut Tis 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 3 jul 2018
   Riksbanken i Almedalen Tis 12:00 - Tor 17:00
  • 12 jul 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Tor 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
 • Augusti
  • 23 aug 2018
   Ingves: Jackson Hole Economic Policy Symposium Tor
  • 24 aug 2018
   af Jochnick: Centralbankspengars roll på morgondagens betalmarknad Fre 08:30 - 09:30 | Publiceras på webbplatsen 08:30
  • 24 aug 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
  • 29 aug 2018
   Direktionen sammanträder Ons 09:00
 • September
  • 5 sep 2018
   Penningpolitiskt möte nr 4 Ons 09:00
  • 6 sep 2018
   Penningpolitisk rapport september 2018 publiceras Tor 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 6 sep 2018
   Presskonferens om penningpolitiskt beslut Tor 11:00 | Publiceras på webbplatsen 11:00
  • 11 sep 2018
   af Jochnick: Det ekonomiska läget och den aktuella penningpolitiken Tis 09:10 - 09:40
  • 11 sep 2018
   Ingves: Aktuell svensk penningpolitik Tis 13:45 - 14:45
  • 12 sep 2018
   Ingves: Where are global financial regulations going Ons 10:30 - 11:00
  • 14 sep 2018
   Anders Vredin deltar i Belgian Financial Forum och SUERFs konferensen Fre 14:00 - 15:15
  • 17 sep 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Mån 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 17 sep 2018
   Ingves: Managing banking crises – a seminar looking backward and forward Mån 15:00 - 17:30
  • 18 sep 2018
   af Jochnick: Financial stability: Potential risks for commercial real estate? Tis 10:10 - 10:55
  • 19 sep 2018
   Ohlsson: Vägen framåt i en dynamisk värld Ons 14:00 - 14:30
  • 20 sep 2018
   Skingsley: Current national and international macroeconomic state Tor 09:00 - 10:00
  • 22 sep 2018
   Öppet hus på Riksbanken Lör 10:00 - 18:00
  • 24 sep 2018
   af Jochnick: Besöker Sundsvall Mån 17:30 - Tis 13:00
  • 25 sep 2018
   Jansson: The Economic Situation and Current Monetary Policy Tis 17:30 - 18:30
  • 27 sep 2018
   Ingves: Sustainable finance Tor 16:00 - 17:30
  • 28 sep 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Fre 13:00
 • Oktober
  • 1 okt 2018
   Direktionen sammanträder Mån 09:00
  • 2 okt 2018
   Ohlsson: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen Tis 09:55 - 10:15
  • 8 okt 2018
   OBS: Fullbokat! Samtal om årets ekonomipris Mån
  • 9 okt 2018
   Skingsley: 10 år efter finanskrisen – var står vi nu? Tis 09:00 - 11:00
  • 9 okt 2018
   Ingves: Roles of central banks towards digitalizing economy Tis 15:45 - 17:30
  • 9 okt 2018
   Ohlsson: Besöker Göteborg Tis 17:30 - Ons 09:00
  • 11 okt 2018
   Skingsley: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Tor 09:00 - 09:45
  • 12 okt 2018
   Ingves och Jansson deltar i IMF och Världsbankens årsmöte Fre
  • 17 okt 2018
   Direktionen sammanträder Ons 09:00
  • 23 okt 2018
   Penningpolitiskt möte nr 5 Tis 09:00
  • 24 okt 2018
   Penningpolitisk rapport oktober 2018 publiceras Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
 • November
  • 2 nov 2018
   Penningpolitiskt protokoll publiceras Fre 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 5 nov 2018
   Direktionen sammanträder Mån 09:00
  • 19 nov 2018
   Direktionen sammanträder Mån 09:00
  • 21 nov 2018
   Finansiell stabilitet 2018:2 publiceras Ons 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30
  • 21 nov 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Ons 13:00
  • 22 nov 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Tor 13:00
 • December
  • 3 dec 2018
   Direktionen sammanträder Mån 09:00
  • 13 dec 2018
   Direktionen sammanträder Tor 09:00
  • 17 dec 2018
   Riksbanksfullmäktige sammanträder Mån 13:00
  • 19 dec 2018
   Penningpolitiskt möte nr 6 Ons 09:00
  • 20 dec 2018
   Penningpolitisk rapport december 2018 publiceras Tor 09:30 | Publiceras på webbplatsen 09:30