Räntor och valutakurser

I Riksbankens databas med räntor och valutakurser finns noteringar för valutakurser samt riksbanksräntor och vissa svenska och internationella marknadsräntor. Dessa går dels att söka fram på webbplatsen via vår tjänst ”Sök räntor och valutakurser”, dels att få automatiskt via vårt API. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Riksbankens gamla SOAP API för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

2024-02-08 - Den som har satt upp en integration mot SOAP API:et måste utveckla en ny integration mot det nya REST API:et för att automatiserat fortsatt kunna hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken.

Gamla API:et för räntor och valutakurser stängs den 27 maj 2024

Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbankens REST API för räntor och valutakurser

Historiska valutakurser och valutor som har upphört

Så hittar du historiken

Vanliga frågor om valutakurserna

Hitta svaren på de vanligaste frågorna

Riksbankens styrränta (in- och utlåningsränta)

Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg.

Se aktuell styrränta

Referensräntan (enligt räntelagen)

Riksbanken fastställer en referensränta varje kalenderhalvår.

Se aktuell referensränta

Valutakurser till deklarationen

Lista med årsgenomsnitt för valutakurser