Räntor och valutakurser

I Riksbankens databas med räntor och valutakurser finns noteringar för valutakurser samt riksbanksräntor och vissa svenska och internationella marknadsräntor. Dessa går dels att söka fram på webbplatsen via vår tjänst ”Sök räntor och valutakurser”, dels att få automatiskt via vårt API. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Gamla API:et för räntor och valutakurser har stängts

2024-05-27 - Riksbankens gamla SOAP API har stängts ner från och med den 27 maj 2024, och fungerar därmed inte längre. Den som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser via API från Riksbanken måste använda det nya REST API:et.

Gamla API:et för räntor och valutakurser har stängts

Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbankens REST API för räntor och valutakurser

Historiska valutakurser och valutor som har upphört

Så hittar du historiken

Vanliga frågor om valutakurserna

Hitta svaren på de vanligaste frågorna

Riksbankens styrränta (in- och utlåningsränta)

Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg.

Se aktuell styrränta

Referensräntan (enligt räntelagen)

Riksbanken fastställer en referensränta varje kalenderhalvår.

Se aktuell referensränta

Valutakurser till deklarationen

Lista med årsgenomsnitt för valutakurser