Betalningsrapport 2024

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Betalningar ska fungera även i kris och krig

Riksbanken har sedan 2023 ett ansvar för att allmänheten ska kunna göra betalningar i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. Riksbanken ställer nu krav på företag att kunna upprätthålla sin betalningsverksamhet. Nästa steg är att arbeta tillsammans med företagen för att stärka den gemensamma förmågan. För att betalningssystemet ska bli ännu mer motståndskraftigt anser Riksbanken dessutom att människor behöver kunna göra kortbetalningar och ta ut kontanter även när datakommunikationen inte fungerar i större utsträckning än vad som är möjligt i dag.

Illustration av ett samhälle med byggnader, varav två är banker. Bredvid samhället står en hög mur som skyddar samhället mot en stor våg.

Publicerad: 14 mars 2024