Betalningsrapport 2024

Digitaliseringen av betalningar är en global trend

Ladda ner PDF

Digitala betalsätt ökar internationellt

Publicerad: 14 mars 2024

I många länder har användningen av debet- och kreditkort ökat under pandemin. Möjligheten att blippa sitt kort har bidragit till att kortbetalningarna har blivit både snabbare och smidigare. I vissa länder har dessutom fler handlare börjat acceptera kort. I euroområdet har andelen köp med kort i butik ökat med 9 procentenheter på tre år och i dag görs drygt vart tredje köp med kort, vilket du kan se i diagram 9. Dock skiljer det sig åt mycket mellan länder i euroområdet. Enligt den europeiska centralbankens undersökning om betalningsvanor 2022 betalar nästan sju av tio med kort vid köp i butik i Finland medan bara en knapp femtedel gör det på Malta.

Diagram 9. Kontantanvändningen minskar i euroområdet

Andel betalningar med olika betalsätt i butik i euroområdet, andelar i procent.

Diagram: Diagram 9. Kontantanvändningen minskar i euroområdet

Anm. ”Annat” är exempelvis checkar, kontoöverföringar och lojalitetspoäng.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) – 2022 (europa.eu).

Såväl i Sverige som i omvärlden har det blivit vanligare att betala med mobilen, både i form av tjänster som i grunden är en kortbetalning, som Apple Pay och Google Pay, och med Swishliknande tjänster för omedelbara betalningar. I Storbritannien hade exempelvis en av tre vuxna tillgång till minst en tjänst för betalningar med mobiltelefonen år 2021, och merparten hade använt dessa. I euroområdet är det dock fortfarande ovanligt att betala med mobilen i butik.

I takt med att de digitala betalsätten ökar minskar användningen av kontanter globalt. Enligt en studie från Internationella Valutafonden använder halva världens befolkning kontanter alltmer sällan. I euroområdet har andelen kontanta betalningar minskat med omkring 20 procentenheter på sex år, vilket du kan se i diagram 9. Pandemin har påskyndat denna utveckling, särskilt i länder med en i förhållande till Sverige hög kontantanvändning. Det gäller till exempel Grekland, Spanien och Storbritannien.