Betalningsrapport 2024

Kontanter används sällan och utbudet av kontanttjänster minskar

Ladda ner PDF

Få betalar med kontanter i butik

Publicerad: 14 mars 2024

Användningen av kontanter har minskat snabbt i Sverige under flera år, vilket du kan se i diagram 5. Riksbankens senaste undersökning om betalningsvanor visar dock en liten ökning av användningen av kontanter – 10 procent uppgav att de har betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik 2023 jämfört med 8 procent 2022. Som vi beskriver i avsnittet Svenska folkets betalningsvanor tyder dock andra data på att användningen av kontanter istället fortsätter att minska. En möjlig förklaring till ökningen är att privatpersoner under 2023 har använt kontantbuffertar som togs ut i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Diagram 5. En av tio betalade senast med kontanter vid köp i butik

Andel som har betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik, andelar i procent.

Diagram: Diagram 5. En av tio betalade senast med kontanter vid köp i butik

Källa: Riksbanken.