Betalningar & kontanter

Pengar och betalningar fyller en viktig funktion i samhällsekonomin och Riksbanken har i uppdrag att se till att det går att göra betalningar säkert och effektivt.

Mängden kontanter

-10%
Så mycket har mängden kontanter i samhället förändrats jämfört med för ett år sedan.

Mer sedel- och myntstatistik

Betalningar i RIX-RTGS

8,23%
Så mycket har det samlade värdet av betalningarna som avvecklas i RIX-RTGS minskat jämfört med för ett år sedan.

Statistik betalningar RIX-RTGS

Inlösen av ogiltiga sedlar

98,5%
De allra flesta ansökningar om att lösa in ogiltiga sedlar beviljas av Riksbanken.

Mer sedel- och myntstatistik

Lösa in ogiltiga sedlar

Riksbanken har möjlighet att lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är.

Lösa in ogiltiga sedlar

Betalningsrapport

Betalningsrapporten beskriver och analyserar utvecklingen på massbetalningsmarknaden och redogör för Riksbankens bedömningar och verksamhet inom betalningsområdet.

Betalningsrapport

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik

Statistik över betalningar

Riksbanken samlar årligen i statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Det är Sveriges officiella statistik över betalningar. Här hittar du bland annat statistik över kortbetalningar, kontantuttag och autogirobetalningar.

Betalningar

Sök räntor och valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för räntor och valutakurser. Räntorna publiceras kl. 09.10 och valutakurserna kl. 16.15 varje svensk bankdag.

Sök räntor och valutakurser

E-krona

Riksbanken undersöker ett digitalt komplement till kontanter, så kallade e-kronor.

E-krona

Vad är pengar?

Den här filmen förklarar vad pengar är och hur pengar skapas.

Se filmen "Vad är pengar?"