Om oss

Riksbankens ekonomiska forskning bedrivs huvudsakligen inom forskningsenheten, men även inom avdelningarna för penningpolitik och finansiell stabilitet som också har anställda ekonomie doktorer.

Ekonomerna forskar inom många områden som har betydelse för Riksbankens verksamhet. Målet är att utveckla förståelsen av ekonomin i allmänhet samt penningpolitiken, bankväsendet, finansmarknaderna och tillsynspolitiken i synnerhet.

Vår forskning publiceras i Riksbankens serie Working Papers och i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsenhetens ekonomer är också rådgivare åt beslutsfattare i frågor som rör penningpolitik och finansmarknad. Genom presentationer, rapporter och rådgivningsverksamhet delar de sina insikter och expertkunskaper med yrkeskollegor och beslutsfattare. De arbetar också med att utveckla modeller för ekonomiska analyser och prognoser som används av direktionen och policyavdelningarna.

Forskningsenheten brukar ordna en eller två konferenser per år på teman som är av intresse för Riksbanken. Vi håller också i en internationellt inriktad seminarieserie en gång per vecka.

Som en del av den internationella forskningsvärlden har vi ömsesidiga utbytesprogram med Federal Reserve och tar regelbundet emot gäster från både centralbanker och universitet. Besökande akademiker kan antingen kontinuerligt tillbringa en dag i veckan på enheten, eller en sammanhängande period på en vecka, ett halvår eller ett år.

Vi har även ett aktivt samarbete med universiteten i Stockholm och Uppsala i fråga om kurser, studenthandledning och gemensamma forskningsprojekt.

För information om särskilda projekt, se ekonomer på forskningsenheten och ekonomer på andra enheter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-21