Om oss

Riksbankens ekonomiska forskning bedrivs huvudsakligen inom forskningsenheten. Andra avdelningar anställer också ekonomie doktorer som bedriver viss forskning.

Medarbetare på forskningsenheten bedriver forskning inom områden som har betydelse för Riksbankens verksamhet. Målet är att utveckla förståelsen av ekonomin i allmänhet och penningpolitiken, bankväsendet, finansmarknaderna och betalningsmarknaderna i synnerhet.

Vår forskning publiceras i Riksbankens serie Working Paper-serie och i internationella vetenskapliga tidskrifter. Forskningsenhetens ekonomer ger också stöd och råd till andra avdelningar på Riksbanken och till Riksbankens direktion, bidrar till kompentensutveckling på Riksbanken och utgör en länk mellan Riksbanken och den akademiska världen. De senaste åren har medarbetare på forskningsenheten publicerat forskningsartiklar ibland annat, Journal of Political Economy, Journal of the European Economic Association, Journal of International Economics och American Economic Journal: Macroeconomics.

Forskningsenheten organiserar akademiska konferenser och en internationell seminarieserie, och tar regelbundet emot gästforskare. Vissa medarbetare undervisar på högskolor och universitet, och vissa är affilierade med Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet.

För information om särskilda projekt, se ekonomer på forskningsenheten och ekonomer på andra enheter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2017-11-21