Så betalar svenskarna 2019

Publicerad: 7 november 2019

Den svenska betalningsmarknaden förändras snabbt. Digitala betalsätt håller på att tränga ut kontanterna och ny teknik leder till att betaltjänster erbjuds även av andra företag än banker. Detta sker i snabb takt i Sverige. Digitaliseringen gör betalningarna enklare och smidigare, men skapar samtidigt risker som behöver hanteras. Riksbanken behöver därför hålla jämna steg med utvecklingen och modernisera sina pengar och sina system.

Diagram: Den svenska betalningsmarknaden förändras snabbt

Digitaliseringen av betalningsmarknaden sker i snabb takt i Sverige. Diagrammet illustrerar att användningen av kortbetalningar (de röda staplarna) växer i alla länder medan det är mer blandat vad gäller kontanternas utveckling (de blå staplarna). De röda staplarna visar antal kortbetalningar i genomsnitt per person och år och de blå staplarna visar utestående mängd kontanter i relation till BNP. Mängden utestående kontanter ger en grov uppskattning på hur hög efterfrågan på kontanter i ekonomin är. Anm. Data för kortbetalningar i USA 2018 saknas och är därför satt lika med 2017. (Använd reglaget under diagrammet för att ändra tidsintervall.) Källor: Riksbanken, BIS, ECB och Norges Bank.

Innehåll

Innehåll i Så betalar svenskarna 2019.

Ladda ner PDF