Så betalar svenskarna 2019

Digitaliseringen gör betalningar mer effektiva

Ladda ner PDF

Tillgången till betalningstjänster har blivit sämre för vissa

Publicerad: 7 november 2019

Den omvandling av betalningsmarknaden som den nya tekniken möjliggör är för det mesta av godo. Men för vissa grupper, i huvudsak de som inte kan eller vill använda digitala betalningstjänster, kan det nu vara svårt att betala i vissa sammanhang. Vissa företag inom besöksnäringen och föreningar kan ibland ha svårt att ta emot betalningar. Riksbanken välkomnar därför regeringens förslag till lagändringar som ska säkra tillgången till kontanter och betaltjänster.