Så betalar svenskarna 2019

Internationella betalningar behöver effektiviseras

Ladda ner PDF

Betalningar inom EU är relativt snabba och billiga

Publicerad: 7 november 2019

För att en betalning mellan två personer som har sina konton i olika banker ska kunna genomföras måste information och pengar utväxlas mellan bankerna. För att det ska kunna ske på ett snabbt, säkert och smidigt sätt krävs en infrastruktur. För kortbetalningar finns en internationell infrastruktur. För andra betalningar, till exempel girobetalningar, är infrastrukturen i huvudsak byggd för betalningar inom ett valutaområde.

Eftersom de stora svenska bankerna är verksamma inom eurozonen, våra nordiska grannländer och ett par ytterligare länder kan de själva initiera betalningar i de ländernas betalningssystem. Exempelvis finns det betalningssystem för euro, och som konsument kan du ofta välja att göra en så kallad SEPA-betalning (Single Euro Payments Area) om du ska betala i euro till någon i eurozonen. SEPA bidrar med en gemensam betalningsstandard för euroområdet, vilket gör att det generellt är lika snabbt och billigt att skicka pengar från en svensk bank till en europeisk bank som mellan två svenska banker.