Så betalar svenskarna 2019

Kortbetalningar dominerar fortfarande

Ladda ner PDF

Stora betalningar sker via överföringar

Publicerad: 7 november 2019

Bilden ser annorlunda ut om vi i stället tittar på värdet av betalningarna. Totalt sett gjordes det i Sverige under 2018 betalningar som beräknas uppgå till ett värde som motsvarar nära fyra gånger BNP. Gireringar och kontoöverföringar exklusive autogiro svarar för nästan hela detta värde. Det handlar framför allt om betalningar mellan företag eller mellan myndigheter och företag. Kortbetalningarna uppgår enbart till cirka fem procent av det totala värdet, medan kontantbetalningarna uppskattningsvis ligger kring en procent.

Värdet av betalningar med olika betalningsmedel 2018, miljarder

Diagram: Girobetalningar omsätter mest pengar

Girobetalningar omsätter mest pengar. Diagrammet visar att girobetalningar och överföringar värdemässigt står för mer än 90 procent av betalningarna i Sverige. Källa: Riksbanken.