Tillgänglighetsredogörelse för riksbank.se

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur riksbank.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen (riksbank.se) är till största delen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Målet är att uppnå en grundläggande nivå för tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå A, AA.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från riksbank.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss då för att påpeka brister så att vi får veta att problemet finns.

Påpeka brister till oss eller få hjälp med att ta del av material

Behandling av personuppgifter

Läs om hur Riksbanken hanterar personuppgifter på sidan Behandling av personuppgifter. Meddelanden som skickas till Riksbanken blir som huvudregel allmänna handlingar, läs mer under rubriken "Särskilt om offentlighetsprincipen" på den sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Kontakta oss om det är något specifikt innehåll eller dokument som du önskar ta del av så ska vi se hur vi kan hjälpa dig.

Användning utan synförmåga, Användning med nedsatt syn

  • Formuläret för sök räntor- och valutakurser kan vara svårt att använda med enbart tangentbordsstyrning. Felmeddelanden i formuläret är inte alltid korrekta eller saknas. Förbättringar av formuläret planeras att genomföras under våren 2023. 
  • Den valda navigationen i rapporten Så betalar svenskarna där innehåll läses in när användaren scrollar neråt på sidan leder till att det finns fler än en huvudrubrik (H1) på varje sida. Detta försvårar navigeringen för användare med uppläsande hjälpmedel.
  • Webbplatsens logotyp är en länk på alla sidor utom startsidan där logotypen är en huvudrubrik för webbplatsen. Det är ett avsteg från kravet om att ha konsekventa komponenter på en webbplats.
  • Viss infografik saknar alternativ-texter vilket gör att användare med uppläsande hjälpmedel går miste om innehållet i bilden. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för vår infografik.

Användning utan synförmåga

Under avsnittet Sedlar och mynt finns filmer som presenterar säkerhetsdetaljerna för sedlar. Dessa filmer saknar syntolkning. 

Användning med nedsatt färgseende

Vissa diagram använder endast färg för att avskilja mellan olika värden vilket kan försvåra vid vissa typer av färgblindhet eller synnedsättningar. Vi erbjuder därför nedladdning av diagrammens innehåll i annat format.

Användning utan synförmåga, Användning med nedsatt syn, Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
  • Videospelaren som används för Riksbanken Play saknar tydlig markering av knappar vid navigering med tangentbord. Detta är något vi jobbar tillsammans med vår leverantör för att åtgärda.
  • I vissa interaktiva diagram kan det vara svårt att navigera med enbart tangentbord eller kräver komplexa fingerrörelser. 
  • Det kan vara svårt att hantera sökfunktionen på webbplatsen för användare som styr och navigerar med hjälp av röstkommando. 

Oskäligt betungande anpassning

Riksbanken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har många dokument som inte är fullt tillgängliga. Det skulle krävas mycket arbete att åtgärda gamla dokument och vår ambition är att i första hand att se till att alla nya dokument från den 23 september 2020 och framåt ska vara tillgängliga.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Dokument publicerade före den 23 september 2018
  • Video publicerad före den 23 september 2018

Ovanstående innehåll finns publicerat både på riksbank.se och i vårt webbarkiv (archive.riksbank.se)

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av riksbank.se, senast i september 2020. 

Vi har även gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades 2018-02-01.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-01