Så betalar svenskarna 2019

Svenska betalningar är säkra och effektiva

Ladda ner PDF
Svenska betalningar är säkra och effektiva

Digitaliseringen gör betalningar mer effektiva

Digitala betalningar är billigare att genomföra än betalningar med kontanter. När en större del av betalningarna blir digitala bidrar det alltså till att samhällets kostnader för betalningar sjunker. Samtidigt stiger kostnaden för varje betalning med kontanter när kontantanvändningen går ner. Dessutom har tillgången till betaltjänster försämrats för vissa grupper.

Publicerad: 7 november 2019

Diagram: Digitala betalningar är billigare att genomföra för samhället som helhet än betalningar med kontanter

Digitala betalningar är billigare att genomföra för samhället som helhet än betalningar med kontanter. Diagrammet visar att den samhällsekonomiska kostnaden för bankkort och autogiro är betydligt lägre än för kreditkort, gireringar och kontanter. Bankkort är ett kort anslutet till kortinnehavarens konto hos en bank där det betalade beloppet debiteras direkt. På kreditkort behöver inte beloppet debiteras direkt. Beräkningarna är baserade på data från 2009. (Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie.) Källa: The Cost of Consumer Payments in Sweden