Förord

Riksbanken är en myndighet under riksdagen, och den statliga värdegrunden vägleder Riksbankens arbete. Riksbanken har...