Riksbankens Klimatrapport 2021

Svensk finansmarknad i ett internationellt klimatperspektiv

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2021

Svensk finansmarknad i ett internationellt klimatperspektiv

Internationella regelverk och standarder som påverkar svenska finansmarknadens klimatarbete utvecklas i snabb takt. Även om många svenska finansiella företag gradvis har börjat anpassa sin kreditgivning, riskhantering och rapportering till att inkludera klimataspekter är det fortfarande ett fåtal företag som har processer på plats för hela kedjan av arbetet med att identifiera, mäta, bedöma och hantera klimatrisker.

Publicerad: 4 maj 2022