Riksbankens Klimatrapport 2021

Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

Till rapportens startsida
Riksbankens Klimatrapport 2021

Hur arbetar Riksbanken med klimatrelaterade risker?

För att fullfölja sitt uppdrag beaktar Riksbanken klimatförändringar, och risker förknippade med dessa, i arbetet med penningpolitiken, tillgångsförvaltningen och i arbetet med finansiell stabilitet och betalningsmarknad, men även i annan verksamhet. Riksbanken medverkar också aktivt i flera internationella samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringar.

Publicerad: 4 maj 2022