Ekonomipriset

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap (ekonomipriset) instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse.

Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset. Prissumman är densamma som för Nobelpriset, 9 miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken. Om det är flera pristagare delas prissumman lika mellan dem.

Priset har utdelats varje år från och med 1969.

Pristagare 2018

År 2018 gick priset till William D. Nordhaus, Yale University, New Haven, USA, motivering: för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys och Paul M. Romer NYU Stern School of Business, New York, USA, motivering: för att ha integrerat teknisk utveckling i långsiktig makroekonomisk analys.Uppdaterad 2018-10-09

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!