Ekonomipriset

Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap (ekonomipriset) instiftades i samband med Riksbankens trehundraårsjubileum 1968. Priset delas ut varje år till den eller de personer som inom ekonomisk vetenskap utfört ett arbete av framstående betydelse.

Kungliga Vetenskapsakademien utser ekonomipristagare enligt samma principer som gäller för Nobelpriset. Prissumman är densamma som för Nobelpriset, vilket under 2012 sattes till 8 miljoner svenska kronor, och betalas ut av Riksbanken. Om det är flera pristagare delas prissumman lika mellan dem.

Priset har utdelats varje år från och med 1969.

Pristagare 2017

År 2017 gick priset till Richard H. Thaler, University of Chicago, IL, USA, för hans bidrag till beteendeekonomin.

Uppdaterad 2017-11-21