Riksbanken som arbetsplats

På Riksbanken arbetar vi på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. När du börjar jobba hos oss får du snart ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom vi är en platt organisation har du ledningen nära dig och du ska inte bli förvånad om du får presentera något för riksbankschefen redan första månaden.

På Riksbanken finns en bredd av kompetens och yrkeskategorier. I huvudsak är det ekonomer som arbetar inom olika områden och avdelningar på banken, men vi har även många andra yrkeskategorier som jurister, statistiker, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer, IT-konsulter, systemvetare, ingenjörer och administratörer.

Arbetet är oftast både självständigt och utmanande så för att klara av ditt jobb måste du vara både engagerad och driven.

Hur är det att jobba på Riksbanken?

På Riksbanken finns en bredd av kompetens och yrkeskategorier. I huvudsak är det ekonomer som arbetar inom olika områden och avdelningar på banken, men vi har även många andra yrkeskategorier som jurister, statistiker, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer, IT-konsulter, systemvetare, ingenjörer och administratörer. Arbetet är oftast både självständigt och utmanande så för att klara av ditt jobb måste du vara både engagerad och driven.

Ständig utveckling

På Riksbanken erbjuds du kompetensutveckling varje dag – genom dina kollegor har du ständigt möjlighet att lära dig nya saker. Våra medarbetare har mycket hög kompetens, både rent akademiskt och erfarenhetsmässigt, och möjligheterna att lära är oändliga. Bara din egen ambitionsnivå är din begränsning. Vi erbjuder också en mängd kurser och seminarier när det behövs.

Medarbetares utvecklingsmöjligheter på Riksbanken 

Meningsfullhet

Hos oss får du vara med och göra skillnad. Vad du än arbetar med på Riksbanken arbetar du och vi tillsammans på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. 

God arbetsmiljö

Vi vill att Riksbanken ska vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som ökar medarbetarnas motivation, arbetsglädje och effektivitet. Därför arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor som en del av den dagliga verksamheten.

Riksbankens arbetsmiljöpolicy (pdf)

Distansarbete

Beroende på de krav som verksamheten ställer kan det finnas möjlighet för Riksbankens medarbetare att arbeta upp till två dagar per vecka på distans.

Lika rättigheter

Vi anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. Därför vill vi främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medarbetare på Riksbanken. Alla medarbetare ska bedömas och utvärderas objektivt, vilket följs upp varje år inom områdena arbetsförhållanden, lönesättning, rekrytering och diskriminering.

Mångfald och likabehandling (pdf)

Internationella utmaningar

Vår verksamhet påverkas allt mer av vad som händer i omvärlden. Genom att alltid ha medarbetare på plats världen över som ökar sin kompetens, kan vi också fördjupa och bredda Riksbankens kompetens och inflytande. Det ses även som ett positivt led i karriären att under en viss tid arbeta i en internationell miljö och därefter återvända till Riksbanken.

Utlandstjänstgöringen kan vara under kortare eller längre tid. Det kan vara allt från ett tremånaders utbyte med en annan centralbank till en tvåårig tjänstgöring hos en organisation med anknytning till Riksbanken.

Riksbankens internationella arbete

Internationellt samarbete för experthjälp

Ledarskapsutveckling

Riksbankens ledarskapsmodellVi satsar mycket på ledarskapsutveckling och stöd till våra chefer i form av individuell coachning samt ledarutvecklingsprogram för nya chefer. Via chefsträffar kan chefer utbyta erfarenheter och stärka sitt interna nätverk. Vartannat år får våra chefer feedback i form av en 360-graders feedback och vi är stolta över att vi får mycket fina resultat.

Att vara chef på Riksbanken innebär ett stort ansvar. Chefernas kompetens och ledarskap är avgörande för hur väl vi lyckas utföra våra uppgifter och uppnå målen. Ledarskapet har även stor betydelse för medarbetarnas motivation, arbetsprestation och trivsel. Arbetsklimatet här på Riksbanken ska motivera och engagera.

Riksbankens ledarskapsmodell

Medarbetarskap

Medarbetarskap på Riksbanken är vår gemensamma plattform som säger vad vi förväntar oss av varandra och oss själva, hur vi ska bete oss och vilket ansvar vi har. Vårt medarbetarskap – våra samlade beteenden – skapar vår kultur. Kulturen är det vi gör, tänker, säger – både enskilt och tillsammans med varandra. Ytterst kommer alltid medarbetarnas samlade beteenden att bestämma om vi lyckas eller inte.

Vi har tillsammans kommit fram till vilka beteenden vi vill se från våra chefer, oss själva och våra kollegor för att vi verkligen ska kunna leva upp till våra ledord – Resultat, Initiativ, Kompetens, Samarbete och Arbetsglädje (RIKSA) – och på så sätt skapa goda förutsättningar för att nå våra mål och sträva mot vår vision att vara en nytänkande centralbank med hög beredskap.

Nedan ser du vår medarbetarskapsmatris. Klicka på bilden för att förstora den.

Riksbankens medarbetarskapsmatris

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-07-12