Värdepappers­statistik

På Riksbankens uppdrag publicerar SCB sedan april 2013 månatlig statistik över svenska emittenters värdepappersupplåning.

Uppgifterna omfattar alla emissioner av värdepapper som offentlig och privat sektor har genomfört i Sverige och i utlandet.

Uppgifter bygger dels på direktrapportering av värdepappersemissioner från uppgiftslämnare, dels på uppgifter från Euroclear Sverige AB.

Den publicerade statistiken omfattar bland annat uppgifter om valuta, löptid och räntevillkor. Uppgifterna används av Riksbanken bland annat i arbetet med penningpolitik och finansiell stabilitet.

Frågor kring värdepappersstatistiken besvaras av SCB.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-02-01