Värdepappersstatistik

På Riksbankens uppdrag publicerar SCB sedan april 2013 månatlig statistik över svenska emittenters värdepappersupplåning.

Uppgifterna omfattar alla emissioner av värdepapper som offentlig och privat sektor har genomfört i Sverige och i utlandet.

Uppgifter bygger dels på direktrapportering av värdepappersemissioner från uppgiftslämnare, dels på uppgifter från Euroclear Sverige AB.

Den publicerade statistiken omfattar bland annat uppgifter om valuta, löptid och räntevillkor. Uppgifterna används av Riksbanken bland annat i arbetet med penningpolitik och finansiell stabilitet.

Frågor kring värdepappersstatistiken besvaras av Statistikenheten på Riksbanken eller av SCB.

Uppdaterad 2018-02-01