Referensräntan (enligt räntelagen)

Riksbanken ska enligt räntelagen fastställa en referensränta varje kalenderhalvår. Det är Riksbankens styrränta som styr nivån på den referensräntan.

Vad är referensräntan?

Referensräntan är en ränta som Riksbanken ska fastställa enligt 9 § i räntelagen (1975:635). I räntelagen finns bestämmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt om ränta. Den här referensräntan används som grund för att beräkna vissa räntor enligt räntelagen. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

Referensränta

4,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2024

Referensräntan

När och hur ofta publiceras referensräntan?

Referensräntan bestäms genom ett beslut av Riksbanken två gånger per år, den sista vardagen före ingången av nytt kalenderhalvår. Beslut om referensräntan publiceras därmed dels sista vardagen före den 1 januari, dels sista vardagen före den 1 juli. Referensräntan gäller för det kommande halvåret, det vill säga januari till och med juni, respektive juli till och med december.

Var publiceras referensräntan?

Referensräntan publiceras på Riksbankens webbplats och tillkännages även i Svensk författningssamling.

Hur beräknas referensräntan?

Det är Riksbankens styrränta som styr nivån på referensräntan. Referensräntan motsvarar styrräntan, avrundat till närmast högre halva procentenhet. 

I räntelagen kan du läsa mer om hur referensräntan används för att beräkna vissa räntor. Referensräntan används även i andra författningar och sammanhang. Har du frågor om referensräntan i dessa fall kan du vända dig till den myndighet eller organisation som är ansvarig för mer information.

Referensränta
Datum Referensränta
2024-07-01 4,00
2024-01-01 4,00
2023-07-01 3,50
2023-01-01 2,50
2022-07-01 0,50
2022-01-01 0,00
2021-07-01 0,00
2021-01-01 0,00
2020-07-01 0,00
2020-01-01 0,00
2019-07-01 0,00
2019-01-01 -0,50
2018-07-01 -0,50
2018-01-01 -0,50
2017-07-01 -0,50
2017-01-01  -0,50 
2016-07-01  -0,50 
2016-01-01   0,00
2015-07-01   0,00 
2015-01-01   0,00 
2014-07-01  1,00
2014-01-01  1,00 
2013-07-01  1,00  
2013-01-01  1,00  
2012-07-01  1,50  
2012-01-01  2,00 
2011-07-01  2,00 
2011-01-01  1,50
2010-07-01  0,50
2010-01-01  0,50 
2009-07-01  0,50 
2009-01-01  2,00
2008-07-01  4,50 
2008-01-01  4,00 
2007-07-01  3,50 
2007-01-01  3,00 
2006-07-01  2,50 
2006-01-01  1,50 
2005-07-01  1,50 
2005-01-01  2,00 
2004-07-01  2,00 
2004-01-01  3,00 
2003-07-01  3,00 
2003-01-01 4,00 
2002-07-01  4,50 

Riksbankens referensränta enligt räntelagen har funnits sedan den 1 juli 2002, då den ersatte det som då hette diskontot.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-28