Så betalar svenskarna 2019

Riksbanken anpassar sig till den digitala världen

Ladda ner PDF
Riksbanken anpassar sig till den digitala världen

Förstärkt beredskap inom finanssektorn

Regeringen har beslutat att återuppta det svenska totalförsvaret, det vill säga all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Den finansiella sektorn behöver därför vidareutveckla sin krisberedskap för att kunna hantera ett läge av höjd beredskap. Riksbanken samordnar det arbete som inletts tillsammans med övriga berörda myndigheter.

Publicerad: 7 november 2019