Så betalar svenskarna 2019

Internationella betalningar behöver effektiviseras

Ladda ner PDF

Satsningar för smidigare internationella betalningar

Publicerad: 7 november 2019

Ett antal banker och innovativa bolag utomlands och i Sverige driver olika initiativ för att underlätta internationella betalningar. Ett exempel är Utility Settlement Coin (USC) som drivs av 13 stora internationella banker. USC kan ses som en bankutgiven stablecoin avsedd för finansiella transaktioner. Bankernas mål är att lansera USC under 2020. Ett annat exempel är ett samarbete mellan ett antal banker i Danmark, Finland och Sverige kallat P27, som har som ambition att skapa en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar i svenska och danska kronor och eventuellt även i norska kronor och euro. Ytterligare ett exempel är SWIFT:s tjänst GPI (Global Payments Innovation) som är en ny standard för internationella betalningar som bidrar till att öka hastigheten, transparensen och spårbarheten i internationella betalningar.

Innovativa fintechbolag har också lanserat nya produkter. Ripple har till exempel skapat ett blockkedjebaserat system för främst interbankbetalningar. Andra fintechföretag erbjuder tjänster till företag och privatpersoner. Ofta bygger dessa tjänster på att fintechföretaget självt slår samman och kvittar in- och utgående betalningar, ungefär som ett clearinghus. Det gör att antalet betalningar som i slutändan behöver genomföras blir färre och på mindre värden än de ursprungliga betalningarna vilket minskar kostnaderna.

Problemet med att internationella betalningar är långsamma har uppmärksammats av internationella organisationer, Riksbanken och andra centralbanker på sista tiden. Frågan kommer att få uppmärksamhet framöver. Det vore önskvärt att centralbankerna hittar en bra lösning så att behovet av att använda mindre säkra privata alternativ minskar.