Åtgärder vid finansiell oro

Tider av oro och stor osäkerhet på de finansiella marknaderna kännetecknas ofta av stora prissvängningar och försämrad likviditet. Det innebär att det både kan vara svårare och dyrare för finansiella aktörer att göra nödvändiga finansiella transaktioner och erhålla den finansiering de behöver. När det förekommer friktioner på de finansiella marknaderna kan det i sin tur att ge upphov till svåra följdverkningar i ekonomin.

Åtgärder i finansiellt stabilitetssyfte 

För att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet i Sverige och säkerställa att det kan upprätthålla sina grundläggande funktioner har Riksbanken flera möjligheter att tillföra likviditet till systemet.

Läs mer: Hantering av en finansiell kris

Åtgärder i penningpolitiskt syfte

Riksbanken har vid finansiell oro eller kris även möjlighet att vidta generella likviditetsåtgärder i penningpolitiskt syfte.

Läs mer: Kompletterande penningpolitiska åtgärder

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-05