Valutareserv (veckorapport)

I denna rapport presenteras Riksbankens valutareserv uppdelad på posterna guld, fordringar i utländsk valuta, särskilda dragningsrätter, fordringar på IMF samt övriga utländska fordringar. Den största posten, fordringar i utländsk valuta, består främst av utländska obligationer.

Huvudposterna i valutareserven, uttryckta i USD och SEK, presenteras fyra gånger per månad.

Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering fem arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

 

Uppdaterad 2022-06-28