Frågor och svar om API:et för räntor och valutakurser

Riksbanken har publicerat ett nytt REST API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta noteringar för räntor och valutakurser. På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om Riksbankens API för räntor och valutakurser.

Vad behöver jag göra om jag idag har en integration mot Riksbankens utgående SOAP API?

Du behöver planera in en övergång till det nya REST API:et eftersom SOAP API:et kommer att avvecklas. För att underlätta en övergång kommer SOAP API:et att finnas kvar parallellt med det nya REST API:et fram till och med den 27 maj 2024.

Finns det några begränsningar att anropa det nya API:et?

Vi har en begränsning på antalet anrop från samma ip-adress inom ett visst tidsspann. Vid större behov finns möjlighet att registrera sig i API-portalen för att hämta ut en personlig API-nyckel som tillåter fler anrop.

Hur många anrop kan jag göra efter att jag har registrerat mig?

Som registrerad användare i API-portalen kan du anropa vårt API 200 gånger per minut med ett tak på 10 000 anrop per vecka genom att använda den API-nyckel som finns under din profil (endera Primary key eller Secondary key).

Hur registrerar jag mig i API-portalen?

Välj Sign Up uppe till höger och registrera dina uppgifter. När du är inloggad går du till Profile som längst ned visar Primary och Secondary Key. Det är dina API-nycklar och du kan använda vilken som.

Hur använder jag API-nyckeln i anrop?

Du lägger nyckeln i en http header som heter Ocp-Apim-Subscription-Key.

Hur ska jag använda det nya API:et?

För att på bästa sätt utnyttja API:et kan det vara till hjälp med en kort beskrivning av den terminologi som används. Alla räntor och valutor ligger i serier som är organiserade i grupper. Serien SEKISKPMI (Isländsk valuta) ingår t.ex. i grupp-id 130 som heter ”Valutor mot svenska kronor”. Du kan se vilka serier som finns på denna sida Serier för API:et.

Varje enskild notering kallas för en observation. För att hämta en observation anger man från vilken serie den ska hämtas och ett datum. Det går i API:et att hämta alla grupper och serier som finns. När man vet vilka serier man är intresserad av kan man hämta observationer för dessa inom givna datumintervall. API:et har också stöd för att hämta crosskurser, det vill säga valutakursen mellan två utländska valutor beräknade med hjälp av kurser mot svenska kronan. Du kan också hämta ut aggregerade data (vecka, månad, år).

Hur får jag ut inverterade kurser?

En observation på t.ex. US dollar visar hur många SEK som krävs för en enhet. Vill du invertera kursen dividerar du 1 med värdet du får ut. Då får du reda på hur 1 SEK förhåller sig till den andra valutan. Du kan också anropa vår hjälpserie SEKETT som hanterar detta åt dig. 

Vilken enhet presenteras valutorna i?

Kursen för alla valutorna anges som 1 svensk krona mot 1 enhet av den utländska valutan från och med 27 november 2023. (Tidigare angavs kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan för vissa valutor).

Måste man ange källa när man sprider statistik om räntor och valutakurser vidare?

Ja, du måste alltid ange att Sveriges riksbank är källan ("Källa: Sveriges riksbank").
Valutakurserna som Riksbanken publicerar från och med 27 november 2023 är fastställda av ECB (Europeiska centralbanken), men omräknade av Riksbanken till kurser mot svenska kronor. Tidigare publicerade Riksbanken valutakurser fastställda av Nasdaq.  

Om man själv har bearbetat statistiken om räntor och valutakurser , ska man ange källa då också?

Nej, i sådana fall får man inte ange Sveriges riksbank som källa.

Får jag använda API:et i kommersiellt syfte?

Ja, det får du. Riksbankens API är fritt tillgängligt utan avgift och datat får fritt bearbetas och vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs.

Är det något jag inte får göra med API:et?

Du får inte använda API:t för att sprida skadlig kod. Du får inte heller presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Hur får jag meddelanden om nya versioner av API:et?

Nya versioner aviseras på Riksbankens webbplats eller i API-portalen.

Varför visar min sökning inte noteringar på alla valda serier?

Om någon serie exkluderas i resultatet beror det sannolikt på att den uteslutna seriens giltighetstid ligger utanför vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.

Hur många decimaler har ränte- och valutanoteringarna?

I de flesta fall publiceras ränte- och valutakursnoteringarna med 4 decimalers precision, enligt principen 1,2345. Antalet decimaler kan dock variera. Det kan vara färre decimaler, om de sista siffrorna är 0 visas de inte. Det kan också visas fler decimaler för vissa valutor med lågt värde. För tal mindre än 1 och större än -1 visas till exempel 4 så kallade värdesiffror enligt principen 0,0001234. 

Frågor?

För mer information om API:et mejla till: API@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27