Betalningsrapport 2024

Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Ladda ner PDF
Säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Är betalningar i Sverige effektiva?

I Sverige är betalningar överlag effektiva. Digitaliseringen har bidragit till att betalningar förbrukar mindre resurser på samhällsnivå eftersom digitala betalningar kostar mindre än betalningar med kontanter. Vissa typer av betalningar har dock inte utvecklas i takt med andra. Bland annat bör fler typer av betalningar bli omedelbara och utlandsbetalningar behöver bli snabbare och billigare.

Symboler med tre betalningssätt. Dator, mobiltelefon och betalkort. Streckade linjer mellan symbolerna och en symbol med en kundvagn, en annan med en påse.

Publicerad: 14 mars 2024

Vad krävs för att betalningar ska vara effektiva?

Samhällets kostnader, inklusive energiåtgång för olika betalsätt ska vara låga. Avgifter ska vara transparenta och betalningarna ska vara snabba och smidiga. Det ska även finnas en sund konkurrens mellan de aktörer som erbjuder betaltjänster. Det innebär bland annat att betalningssystemet ska vara tillgängligt för olika typer av aktörer som vill erbjuda betaltjänster.