Styrränta, in- och utlåningsränta

Styrräntan är den ränta som Riksbankens direktion fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Styrräntans funktion och syfte är att styra dagslåneräntan på marknaden och påverka andra räntor i ekonomin så att inflationsmålet uppnås.

Aktuell styrränta

Styrränta

3,75%
Gäller från den 15 maj 2024

Diagram och tabell

Styrränta

Diagrammet visar styrräntan de senaste 10 åren

Diagram: Styrräntan

Källa Riksbanken.

Styrräntan per förändring från 2006

Ladda ned historik styrränta per förändring från 2006 (xlsx)

Läs mer: Vad är styrräntan?

Styrränta, in- och utlåningsränta, likviditetsfacilitetsränta
Per förändring
Effektiv
Styrränta Förändring
i procent-
enheter
Inlånings-
ränta
Utlånings-
ränta
Likviditets-facilitets-ränta
2024-05-15 3,75 0,25 3,65 3,85 4,50
2024-04-03 4,00 0,00 3,90 4,10 4,75
2024-02-07 4,00 0,00 3,90 4,10 4,75
2023-11-29 4,00 0,00 3,90 4,10 4,75
2023-09-27 4,00 0,25 3,90 4,10 4,75
2023-07-05 3,75 0,25 3,65 3,85 4,50
2023-05-03 3,50 0,50 3,40 3,60 4,25
2023-02-15 3,00 0,50 2,90 3,10 3,75
2022-11-30 2,50 0,75 2,40 2,60 3,25
2022-09-21 1,75 1,00 1,65 1,85 2,50
2022-07-06 0,75 0,50 0,65 0,85 1,50
*2022-06-08 0,25 0,00 0,15 0,35 1,00
2022-05-04 0,25 0,25 0,15 0,35 n/a
2022-02-16 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-12-01 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-09-22 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-07-07 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a
2021-04-28 0,00 0,00 -0,10 0,10 n/a

*2022-06-08 En kompletterande likviditetsfacilitet med lättare säkerhetskrav har införts och räntan för denna är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Statistik, styrräntan från 1994

För statistik över styrräntan från det att den infördes 1994 gå till sidan "Sök räntor och valutakurser" och sök bland "Riksbanksräntor".

Prognos för styrräntan

Prognosen för styrräntan (räntebanan) offentliggörs i samband med publiceringen av det penningpolitiska beslutet och den penningpolitiska rapporten. Se också sidan Statistik, Prognoser och utfall.

Publiceringsdatum för räntebeslut 2024

Datum för när direktionens penningpolitiska beslut inklusive beslut om styrräntan publiceras tillsammans med penningpolitisk rapport eller penningpolitisk uppdatering.

  • 2024-02-01 (uppdatering)
  • 2024-03-27 (rapport)
  • 2024-05-08 (uppdatering)
  • 2024-06-27 (rapport)
  • 2024-08-20 (uppdatering)
  • 2024-09-25 (rapport)
  • 2024-11-07 (uppdatering)
  • 2024-12-19 (rapport)

In- och utlåningsränta

I tabellen ovan redovisas räntorna för den in- och utlåning Riksbanken erbjuder bankerna i de stående in- och utlåningsfaciliteterna. Inlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter lägre än styrräntan, och utlåningsräntan är för närvarande 0,10 procentenheter högre än styrräntan.  

Likviditetsfacilitetsränta

Likviditetsfacilitetsräntan är räntan för den utlåning som Riksbanken erbjuder bankerna i den kompletterande likviditetsfaciliteten. Räntan är för närvarande 0,75 procentenheter högre än styrräntan.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-08