Sök räntor & valutakurser


Hjälp & information

Så söker du fram valutakurser och räntenoteringar i Riksbankens databas

Din sökning

Du kan göra sökningar på följande fyra områden:

Publiceringstid

Valutakurserna som varje bankdag presenteras på Riksbankens webbplats beräknas av Nasdaq Stockholm AB och finns tillgängliga cirka klockan 12.10.

Månadsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen i varje månad och årsgenomsnitt för valutakurser finns tillgängliga sista bankdagen varje år, cirka klockan 12.10.

När det gäller räntor finns riksbanksräntor för aktuell bankdag tillgängliga samma dag cirka klockan 09.10. För svenska marknadsräntor och internationella marknadsräntor finns räntorna för aktuell bankdag, tillgängliga dagen efter cirka klockan 08.00.

Tidsintervall

Publicerade valutakurser och räntenoteringar i databasen kan sökas fram med följande tidsintervall: dag, vecka, månad, kvartal och år.  

Sök direkt på:

Valutakurser till deklarationen: Lista med årsgenomsnitt av valutakurser

Om du inte hittar en valutakurs

Riksbanken publicerar de vanligaste förekommande valutakurserna som de svenska bankerna rapporterar in till Nasdaq Stockholm AB. Om du vill ha information om en valutakurs som inte finns i Riksbankens databas kan du kontakta din affärsbank eller ett växlingskontor för mer information, eller till exempel titta på SEB Group:s webbplats

Valutorna presenteras i 1-tal eller 100-tal

För vissa valutor i Riksbankens databas anges kursen i svenska kronor mot 1 enhet av den utländska valutan, och för vissa valutor anges kursen i svenska kronor mot 100 enheter av den utländska valutan. Anledningen till det är enbart att det är historisk praxis, och när valutakurserna hanteras i Riksbankens databas tillämpas fortfarande denna praxis. 

Valutakoder

Lista med valutakoder för de valutor som publiceras på Riksbankens webbplats. 

Hämta räntor och valutakurser via API

Riksbanken tillhandahåller ett API (Application Programming Interface) i form av en SOAP-baserad webbtjänst (web service) som gör det möjligt att automatiserat hämta uppgifter om räntor och valutakurser.

Frågor

Vid frågor om att söka räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas läs mer på sidan Förklaring till räntor och valutakurserna eller mejla till: redaktionen@riksbank.se


  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

På gång: Nytt API för räntor och valutakurser

Riksbanken håller på att utveckla ett nytt och modernare API (Application Programming Interface) i syfte att förenkla för användare som automatiserat vill hämta räntor och valutakurser från Riksbanken. Nu finns det en betaversion av ett nytt REST API tillgängligt. Riksbankens gamla SOAP API kommer att avvecklas. 

Sök Swestr-noteringar

Din sökning
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor

Serier som har upphört
Andra riksbanksräntor

Serier som har upphört
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing

Serier som har upphört
Svenska statsskuldväxlar (SE SSVX)

Serier som har upphört
Svenska statsobligationer (SE statsobligation)
Svenska statsfixräntor (SE STFIX)

Serier som har upphört
Svenska bostadsobligationer (SE bostadsobligation)
Svenska företagscertifikat (SE företagscertifikat)

Serier som har upphört
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Valutor mot svenska kronor

Serier som har upphört
Valutaterminskurser
Tidsintervall
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Felaktigt datum. Välj närmaste bankdag.
Visa sökresultat per:
Beräkningsmetod:
Separator: