Direktionens röstning

Riksbanken leds av en direktion som består av fem ledamöter. Det är direktionens ledamöter som vid de penningpolitiska mötena lägger fast sin syn på en väl avvägd penningpolitik med hänsyn till inflationen och den realekonomiska utvecklingen under prognosperioden. Direktionen fattar beslut om styrräntan och andra penningpolitiska verktyg och formar också en majoritetssyn på den framtida penningpolitiken.

Riksbankens direktion består av ledamöter med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper för att besluten om penningpolitiken ska grundas i flera olika perspektiv på den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer: Om direktionen och Riksbankens direktionsledamöter

Detta innebär också att det kan förekomma olika uppfattningar om vad som är det vid tillfället mest lämpliga penningpolitiska beslutet. Även om det finns en enighet kring de ekonomiska utsikterna och prognoserna kan det alltså finnas olika åsikter om vad som är en väl avvägd penningpolitik. I de fall åsikterna skiljer sig åt inom direktionen är det majoritetens syn som återges i beslutet och i den penningpolitiska rapporten. Om det inte finns majoritet för ett beslut har riksbankschefen utslagsröst.

I pressmeddelandet som offentliggör direktionens beslut från det penningpolitiska mötet anges även kortfattat om någon av ledamöterna har reserverat sig mot beslutet och varför.

Cirka fem arbetsdagar efter ett penningpolitiskt möte publiceras ett protokoll där det framgår hur var och en av ledamöterna resonerade när beslutet fattades. I protokollet blir det tydligare om och i så fall på vilket sätt ledamöternas åsikter skiljer sig åt. När protokollet är publicerat kan ledamöterna också offentligt ge uttryck för sina egna ståndpunkter kring beslutet. På så sätt tydliggörs deras individuella ansvar vilket också underlättar en utvärdering av penningpolitiken.

En sammanställning av hur varje ledamot har röstat om styrräntan vid de penningpolitiska mötena finns i länken "Direktionens röstning 1999 och framåt".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-04-02