Direktionens röstning

Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. Varje år hålls fem schemalagda penningpolitiska möten. På mötena lägger direktionen fast sin syn på en väl avvägd penningpolitik med hänsyn till inflationen och den realekonomiska utvecklingen under prognosperioden. Därefter fattar direktionen beslut om reporäntan och en prognos för reporäntans utveckling, den så kallade reporäntebanan.

Naturligtvis förekommer ibland olika uppfattningar inom direktionen om hur inflationen och realekonomin kommer att utvecklas och därmed vad en väl avvägd penningpolitik innebär. I sådana fall är det majoritetens syn som återges i beslutet och i den penningpolitiska rapporten. Om det inte finns majoritet för ett beslut har riksbankschefen utslagsröst.

I pressmeddelandet som offentliggör direktionens beslut anges även kortfattat om någon av ledamöterna har reserverat sig mot beslutet och varför. Det fullständiga resonemanget bakom direktionens beslut presenteras i protokollet som publiceras ungefär två veckor efter mötet.

Direktionens sex ledamöter har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Tack vare det fattas besluten om penningpolitiken utifrån flera olika perspektiv på utvecklingen i ekonomin i Sverige och omvärlden.

En sammanställning av hur varje ledamot har röstat vid de penningpolitiska mötena finns i länken "Direktionens röstning 1999-2021".

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-07-05