Tillsatta jobb

Riksbanken publicerar här de beslut som tagits om tillsättning av lediga jobb. Meddelandet ligger kvar under tre veckor från den dag då beslut fattades.

Uppdaterad 2018-09-19