Occasional Paper Series

I serien "Occasional Paper" publiceras forskningsrapporter och utredningar som indirekt har anknytning till Riksbankens verksamhetsområde och som bedöms vara av intresse även utanför Riksbanken. Då rapporterna i vissa fall utgör pågående arbete tas synpunkter på det skrivna materialet gärna emot.

De synpunkter som framförs i denna serie representerar författarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Uppdaterad 2018-02-01