Redogörelse för penningpolitiken

Varje år granskar och utvärderar riksdagens finansutskott den penningpolitik som Riksbanken fört under de närmast föregående åren. Inför den utvärdering som görs under våren sammanställer Riksbanken rapporten Redogörelse för penningpolitiken (tidigare Underlag för utvärdering av penningpolitiken).

Redogörelsen är ett underlag för utvärdering – inte en utvärdering i sig. Det innebär däremot inte att det endast är en ren sammanställning av siffror. Redogörelsen innehåller även analyser av utfall, prognoser och händelseförlopp. Riksbanken bedömer att de som utvärderar penningpolitiken även bör få bankens tolkningar av materialet och de slutsatser som banken drar av resultaten. Det står sedan finansutskottet, och andra som vill utvärdera materialet, fritt att dra sina egna slutsatser.

Redogörelse för penningpolitiken är en av de skriftliga redogörelser om penningpolitiken som Riksbanken enligt riksbankslagen årligen ska lämna till finansutskottet. Under hösten utgörs redogörelsen av den penningpolitiska rapporten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-22