Så betalar svenskarna 2019

Riksbanken anpassar sig till den digitala världen

Ladda ner PDF
Riksbanken anpassar sig till den digitala världen

Statlig utredning om den digitala betalningsmarknaden

Riksbanken har lämnat in ett förslag till riksdagen att se över statens roll på den digitala betalningsmarknaden. Riksbanken föreslår att en kommitté ska utreda om Riksbanken ska kunna ge ut en e-krona och om den kan få status som lagligt betalningsmedel.

Publicerad: 7 november 2019

Frågan om Sverige ska introducera en statligt utgiven digital krona, en e-krona, kommer att beröra hela samhället. Riksbanken har därför även bett riksdagen tillsätta en kommitté som ska se över centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi och undersöka om Riksbanken borde ha rätt att ge ut elektroniska pengar. Kommittén bör också se över statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden.

I de flesta länder finns det sedan länge lagstiftning som säger att pengar som ges ut av centralbanken ska vara lagligt betalningsmedel. Det betyder att det ska gå att betala med dem överallt om man inte har gjort ett avtal som säger att man ska betala på något annat sätt. I Sverige blir det svårare och svårare att betala med Riksbankens pengar, kontanter. Det beror på att det finns kostnader och risker förknippade med kontanter som gör att vissa restauranger och butiker väljer att inte acceptera dem när antalet kunder som vill betala med kontanter blir tillräckligt litet. Det räcker att sätta upp en skylt som säger att det inte går att betala kontant för att det ska räknas som ett avtal.

För att begreppet lagligt betalningsmedel ska vara relevant även i en digital framtid har Riksbanken därför i sin framställan till riksdagen också föreslagit att kommittén ska få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel.

Riksdagen har uppmanat Regeringen att tillsätta en utredning i enlighet med Riksbankens förslag.