Så betalar svenskarna 2019

Säkerheten i Sverige är hög internationellt sett

Ladda ner PDF

Själva betalningen måste vara säker

Publicerad: 7 november 2019

Även om pengarna och de institutioner som hanterar våra betalningar är säkra kan det finnas andra risker förknippade med våra betalningar och våra betalmedel.

Kontanter riskerar till exempel att förfalskas eller stjälas. När det gäller förfalskningar håller de nya svenska sedlarna en mycket hög säkerhetsnivå och är svåra att förfalska. Under 2018 upptäcktes 453 falska sedlar i Sverige, vilket är en minskning med cirka 16 procent från 2017 då 537 upptäcktes. Ett vanligt sätt att jämföra antalet falska sedlar mellan olika länder är att ange hur många falska sedlar som hittas i cirkulation under ett år i förhållande till hur många miljoner utelöpande sedlar som finns i respektive land. Sverige och de skandinaviska länderna ligger på två till tre falska sedlar per miljon utelöpande antal sedlar och har gjort så sedan länge. I ett internationellt perspektiv är det mycket låga siffror. Små valutor, som de skandinaviska, har vanligtvis få förfalskningar jämfört med de större ekonomierna, som till exempel USA, euroområdet och Kina.